<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d3265229147195010758\x26blogName\x3dIMANMAL\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://imnmlhh.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://imnmlhh.blogspot.com/\x26vt\x3d5725033192637128348', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>


status(23APR17): i need darlwis right now
QUOTES OF THE DAY:

recent update :
Rindu
written on Saturday, February 1, 2014 @ 7:32 PM ✈

Greeting Text


Bismillahirohmanirohim. 
Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.


Tak perlu terangkan lagi. Sekali pandang, kau dah faham. Kau akan faham. Ceh ayat intro, ceh. Cerita pasal rindu ni, memang kencanglah. Boleh bawak nangis. Itu kalau kes hati cepat tangkap lelehlah. Macam haku. Wkwkwkwk. Cengeng. Sebenarnya tak tahu apa motif buat entri harini. Cumaaaaa, ternampak ayat bodaktomato dekat twitter pasal rindu. Betul jugak. Rindu tak semestinya kena lafaz. I mean, takkanlah setiap kali rindu nak hantar message dekat pakwe ko "I miss you". Kalau dah tiap lima minit kau rindu. Tak ke menyirap pakwe ko nak recieve message. Leh bawak perang tu. Hahahahaha. Maaf entri ni agak hambar, sebab takde motif utama. Cuma nak cakap, aku rindu sahabat-sahabat aku. 


Rindu zaman-zaman kejatuhan kita dulu, kawan. Moga jumpa lagi. Sayang ketat-ketat sampai sesak nafas. Ok bye.
0 comment[s] | back to top


© 2012 - Layout created by Afeeqah.
Do you know ? Honesty is the best policy in life