<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d3265229147195010758\x26blogName\x3dIMANMAL\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://imnmlhh.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://imnmlhh.blogspot.com/\x26vt\x3d5725033192637128348', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>


status(23APR17): i need darlwis right now
QUOTES OF THE DAY:

recent update :
Nama dalam Islam
written on Saturday, January 25, 2014 @ 8:01 PM ✈

Greeting Text

Teringin lama dah nak post senarai nama dalam islam yang aku minat beserta maksudnya. Insyaallah dapatlah sikit nak berkongsi. Kaaaan?

Nama perempuan;


 • Anis Aqeela = Yang mesra & Yang terbaik
 • Aisy  Najdah = Kemakmuran hidup & Bantuan
 • Naazneen Nadhifah = Cantik & Bersih
 • Yasmeen Haseena = Bunga yasmin & Cantik
 • Zara Adelia = Puteri & Keadilan
 • Iman Maisarah = Iman & Ketenangan
 • Iman Malaeka = Iman & Bidadari
 • Iman Faihanah = Iman & Harum
Nama lelaki;

 • Iman Widad = Iman & Kasih sayang
 • Akif Nadeem = Beriktifak & Sahabat
 • Iman Hakeem = Iman & Bijak
 • Muhammad Akhtar = Muhammad & terpilih
Mungkin tu je buat masa sekarang. Dulu ada aku simpan list nama nama yang sedap didengar tapi macam biasalah, hilang. Uhuk. lagipun insyaallah satu hari nanti bila dah ada anak sendiri, teringin nak letak nama dia orang dengan nama-nama yang di atas. Maksud yang sedap & bunyi yang tenang bila disebut. Subhanallah. banyak lagi nama nama yang bagus bagus menurut islam, cuma kita kena rajin buat research lah. Hihihi. Apa-apa pun bersyukur dengan kudrat yang Allah beri. Alhamdulillah.

Terima kasih kerana membaca.
Salam sayang dari aku, Iman Malihah Bt Kamis.

0 comment[s] | back to top


© 2012 - Layout created by Afeeqah.
Do you know ? Honesty is the best policy in life